Pekar, kladioničar, apotekar

Pekar, kladioničar, apotekar

Nezaposlenost je pojava koja nagriza BH društvo. Armija nezaposlenih, uzrokuje lošu socio-ekonomsku situaciju. Državna uprava i javna preduzeća, još uvijek su vodeći na listi poželjnih poslodavaca. Privredni subjekti posluju u veoma teškim uslovima. U vrijeme kada sve...
Ko to tamo govori?

Ko to tamo govori?

Poslovna komunikacija u modernom poslovanju, ali i životu uopšte, ima veoma značajnu ulogu. To je vaša reklama. Tekst koji pišete, mora snažno da oslikava vrijednost vaše organizacije. Svako poslovno pismo treba da bude kratko, jasno i napisano razumljivim jezikom.  ...
Šta želim raditi?

Šta želim raditi?

Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla, u sklopu projekta “Nauči i (samo)zaposli se!”, provodi istraživanje, koje za cilj ima, dobijanje informacija o potrebama tržišta za neformalnim edukativnim programima, kao i percepcijama mladih i nezaposlenih lica o...