Moje kompetencije, moja šansa za posao

  Edukacijom iz oblasti projektnog menadžmenta i podjelom certifikata uspješnim polaznicima, završene su aktivnosti projekta „Moje kompetencije, moja šansa sa posao“, kojeg je realizovao „Centar za edukaciju i obrazovanje“ Tuzla. Osnovni cilj projekta, bio je...