Budite u trendu na drugačiji način

Budite u trendu na drugačiji način

Možete biti u trendu, a da to ne podrazumijeva bezbroj selfie-ja u vašem albumu. Budite u trendu prateći ekologiju u korak. Sve više je prisutno korištenje papirnih vrećica ili štamparskog papira od recikliranog papira. Kada firma izrađuje vizit karte, pitaju ih da...

Odluka

Na osnovu članova 6. i 18. Statuta, Skupština Centra za edukaciju i obrazovanje donosi  ODLUKU o općim kriterijima za odabir kandidata za nekomercijalne usluge i edukacije Centra za edukaciju i obrazovanje I Ovom odlukom definiše se način i kriterij selekcije...