Snaga vode – izvor energije

Snaga vode – izvor energije

Kada kažemo energija vode kao obnovljivi izvor energije, asocira nas na hidroelektane izgrađene na rijekama. Slatkovodnim tokovima koji su bogati raznolikim životinjskim i biljnim vrstama. Nekada su to bili mlinovi i vodenice koje su koristile snagu vode na lopaticama...
Internet (r)evolucija: “Neka bude Facebook”

Internet (r)evolucija: “Neka bude Facebook”

  Reklamna industrija pokušava da pronađe potrošače, gdje god se nalazili i ma šta radili, te ne pitajući, ulazi unjihove privatne živote i slobodno vrijeme. Naša civilizacija je, civilizacija vizuelnog „zavođenja potrošača“. Internet oglašavanje postaje sve...
Alternativa uvijek postoji

Alternativa uvijek postoji

Energija. Šta nam znači ta riječ? Vrlo moćna, reklo bi se, jer i da bi smo obavili najjednostavnije poslove, bilo šta, trebamo energiju. Da pred spavanje pročitamo nešto, da operemo suđe, da pogledamo film, da odemo do škole ili posla, da popijemo jutarnju kaficu. Sve...
Osobine uspješnih menadžera

Osobine uspješnih menadžera

Fenomen menadžmenta svakodnevno zaokuplja pažnju naučne i stručne javnosti, ali i „običnih“ ljudi, kojima se svakodnevno šalju informacije o menadžerstvu. U principu, menadžeri su direktori  i  rukovodioci. Pravi menadžer mora biti lider, vođa, objektivna i odgovorna...