Ima li bespovratnih sredstava? IMA!

Ima li bespovratnih sredstava? IMA!

U posljednjih nekoliko godina, sve više se govori o mogućnosti dobijanja bespovratnih sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova, za realizaciju različitih projekata. Međutim, u BiH, pisanje projektnih prijedloga i realizacija projekata, još uvijek je velika...