Kud’ svi, tu i…

Kud’ svi, tu i…

Znamo li pročitati sve oznake na ambalaži namirnica koje kupujemo, i šta one predstavljaju? Koliko su one bitne za proizvod ili za kupca? Da li su to još neki od trikova proizvođača, kako bi namamili  potrošače? U današnjici postoji trend da firme posjeduju neke od...