O nama

Centar za edukaciju i obrazovanje pruža mogućnosti obrazovanja i neformalne edukacije za različite ciljne grupe bez obzira na njihovu profesionalnu orijentaciju, sa ciljem da se kod stanovništva razviju stavovi o važnosti njihovog učešća u privrednom razvoju naše države, kroz osnivanje vlastitih biznisa, te razvoja ekoloških stavova, održivog razvoja i odgovornosti, kako građana, tako i poduzetnika. Naše edukacije i savjetovanja, imaju široku disperziju, a ističemo  oblast poduzetništva, poslovnog i finansijskog planiranja, pregovaranja, javnog zagovaranja, pisanja poslovnih planova i projekata za domaće i EU fondove, ekologije i zaštite okoline.

Centar za edukaciju i obrazovanje provides educational and informal education opportunities for different target groups, regardless of their professional orientation, with the aim of developing attitudes among the population about the importance of their participation in the economic development of our country, through the establishment of their own businesses, and the development of environmental awareness, sustainable development and responsibility, both of citizens and entrepreneurs. Our educations and consultations have a wide dispersion, and we emphasize the field of entrepreneurship, business and financial planning, negotiation, public advocacy, writing business plans and projects for domestic and EU funds, ecology and environmental protection.

Naši ciljevi:

  • Pomoć mladim, nezaposlenim i ženama, kroz organizaciju neformalnih edukacija
  • Edukacije iz oblasti poslovnog planiranja, pisanja poslovnog plana, ekologije i zaštite okoline
  • Provođenje ekonomskih i ekoloških analiza i istraživanja, te izrada studija slučaja
  • Zalaganje za jačanje tržišne privrede i promjene ekoloških stavova
  • Zalaganje za unaprijeđenje kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja, kao i kvaliteta životne sredine

Naše aktivnosti:

  • Edukacije, organizovanje okruglih stolova, seminara, konferencija, savjetovanja, organizovanje i pokretanje akcija
  • Saradnja sa sličnim organizacijama u BiH i regiji, predškolskim, školskim i visokoškolskim institucijama, državnim organima i institucijama, privrednim subjektima u cilju zapošljavanja, samozapošljavanja i pomoći ciljnim grupama
  • Izdavanje biltena, brošura, publikacija i drugih pisanih materijala iz oblasti našeg djelovanja

Misija:

Doprinos razvoju poduzetničkih stavova i kreiranje uslova za ekonomsku nezavisnost korisnika/ca naših usluga.

Vizija:

Postati priznat i prepoznatljiv promotor poduzetništva, održivog razvoja i zaštite okoliša.

CENTAR ZA EDUKACIJU I OBRAZOVANJE DOBITNIK JE PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI 

Kontaktirajte nas