“Copy – Paste” generacija

“Copy – Paste” generacija

Isplati li se danas ulagati u znanje, kreativnost, vještine i osobine koje su dugoročno bitne za uspjeh u životu? Ili je pak važnije postići kratkoročne, trenutne rezultate? Henry Ford je rekao: “Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset...