Pasoš kompetencija – Vodič kroz životni i poslovni put

Pasoš kompetencija – Vodič kroz životni i poslovni put

Tokom redovnog školovanja, postepeno učimo i dobijamo znanja, koja su predviđena planom i programom, ali za koja se često pitamo, da li će nam i kada trebati u životu, ili na radnom mjestu. Kada okončamo formalno obrazovanje, dobijamo verifikaciju stečenih znanja,...