Čime se baviti u životu?

Čime se baviti u životu?

Da li ste se nekada zapitali, koja sve zanimanja postoje u našoj zemlji, i čime se sve možete baviti? Često se može čuti, da mnogi žele raditi, odnosno samostalno krenuti u poslovni poduhvat, ali je već „sve ponuđeno na tržištu“, pa imaju strah od neuspjeha. Šta...
Uspostava Business startup fonda za mlade

Uspostava Business startup fonda za mlade

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u 2013. godini planira uspostavu Business start-up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona. Aktivnosti i vrsta podrške koja će se pružati u okviru Fonda biti će prilagođena potrebama mladih osoba sa...
Šta radi tajni kupac?

Šta radi tajni kupac?

Pojam i posao tajnog kupca u Bosni i Hercegovini, još uvijek je nepoznat.  Tajni kupci su osobe koje promatraju različite elemente prodaje (poznavanje usluge i proizvoda, način na koji službena osoba odgovara na pitanja kupaca, ljubaznost, informisanost, reakcije u...