Edukacije i usluge

PODUZETNIŠTVO I POKRETANJE POSLOVNOG PODUHVATA

Omogućiti zainteresovanim da razumiju pojam i značaj poduzetništva i da prihvate poduzetništvo kao temeljnu (razvojnu) životnu kompetenciju koja osigurava zapošljivost i konkurentnost.

IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Upoznavanje sudionika sa osnovnim elementima projektnog prijedloga, tumačenjem javnih poziva za dodjelu sredstava, izrade projektnog prijedloga, te upravljanjem projektim ciklusom.

KORACI REGISTRACIJE BIZNISA

Upoznavanje sudionika sa administrativnim postupcima registracije poslovnog poduhvata.

PISANJE BIZNIS PLANA

Razvoj poslovne ideje. Praktična izrada poslovnog koncepta na temelju poslovnih ideja polaznika, te učinkovita prezentacija ideja.

IZRADA CV-a I POSLOVNI RAZGOVOR

Opći cilj obuke je razviti samopouzdanje korisnika obuke, te im prenijeti znanja i vještine iz oblasti tržišta rada, identifikacije kompetencija, obračuna (troškova) plaća i naknada, prava zaposlenika, i izrade učinkovitog i profesionalnog CV-a i motivacionog pisma.

TEHNIKE PRODAJE

Upoznavanje sudionika sa konceptima prodaje i promocije.

ZAGOVARANJE

Učesnici će biti u mogućnosti upoznati se sa vrstama i koracima zagovaranja, te kako planirati zagovaračku strategiju i procijeniti uspješnost zagovaračke kampanje.

IZRADA MARKETING PLANA

Praktična izrada marketing plana uz korištenje obrasca i praktičnih alata.

STRATEŠKO PLANIRANJE

Polaznici edukacije će se tokom obuke upoznati sa koracima i praktičnom izradom strateškog plana.

LIČNE FINANSIJE I ŠTEDNJA

Polaznici edukacije će tokom obuke upoznati bitne elemente upravljanja troškovima, visini realnih troškova života, načine i metode štednje, vođenje kućnih finansija, te se upoznati sa pojmom i efektima inflacije.

STATISTIČKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

Polaznici edukacije će se tokom obuke upoznati sa statističkim programom SPSS i načinom tumačenja dobijenih rezultata istraživanja.

Kontaktirajte nas

CENTAR ZA EDUKACIJU I OBRAZOVANJE DOBITNIK JE PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI 

Centar za edukaciju i obrazovanje pruža mogućnosti obrazovanja i neformalne edukacije za različite ciljne grupe bez obzira na njihovu profesionalnu orijentaciju, sa ciljem da se kod stanovništva razviju stavovi o važnosti njihovog učešća u privrednom razvoju naše države, kroz osnivanje vlastitih biznisa, te razvoja ekoloških stavova, održivog razvoja i odgovornosti, kako građana, tako i poduzetnika. 

PRIJAVI SE NA VIBER CEO GRUPU

PRIJAVI SE NA CEO NEWSLETTER