Program HORIZONT 2020 – Koje su naše prilike? (2)

Program HORIZONT 2020 – Koje su naše prilike? (2)

Nastavljamo sa pričom o programu EU-a HORIZONT 2020 i šansama za preduzeća u BiH. Dakle, Horizont 2020 je najveći program EU-a za istraživanje i inovacije, čiji budžet iznosi približno 80 milijardi €, a realizovat će se u periodu 2014. – 2020. godina. Struktura...
Program HORIZONT 2020 – Koje su naše prilike? (2)

Program HORIZONT 2020 – Koje su naše prilike?

Bosna i Hercegovina je danas zajedno sa četiri zemlje zapadnog Balkana (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) i Republikom Moldavijom, potpisala sporazume u Briselu čime su osigurale puni pristup programu Horizont 2020. Ovo je...