Šta je Pasoš kompetencija?

  Tokom redovnog školovanja, ili drugih neformalnih edukacija, postepeno učimo i dobijamo znanja, koja su predviđena planom i programom, ali za koja se često pitamo, da li će nam i kada trebati u životu, ili na radnom mjestu. Kada okončamo formalno ili neformalno...