CEO Vijesti

Uspostava Business startup fonda za mlade

Feb 19, 2013 | Vijesti

  • Facebook
Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u 2013. godini planira uspostavu Business start-up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona. Aktivnosti i vrsta podrške koja će se pružati u okviru Fonda biti će prilagođena potrebama mladih osoba sa područja Tuzlanskog kantona.

 

U tu svrhu kreiran je upitnik za procjenu interesa uspostave „Business start up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona“ pomoću kojeg će se steći uvid  u interes mladih sa područja Tuzlanskog kantona za pokretanje vlastitog biznisa i korištenje podrške u tom procesu. Ovim putem pozivaju se sve zainteresovane mlade osobe u dobi između 18 i 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona da odvoje nekoliko minuta vremena i ispune online anketu na linku http://www.surveymonkey.com/s/KJ6Q269. Upitnik je moguće dobiti i ispuniti u prostorijama Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, kao i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Napominjemo da su svi odgovori anonimni, i koristiće se samo u svrhu oblikovanja aktivnosti projekta „Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona“.

Share This