CEO Vijesti

Program HORIZONT 2020 – Koje su naše prilike?

Jul 1, 2014 | Vijesti

  • Facebook
Bosna i Hercegovina je danas zajedno sa četiri zemlje zapadnog Balkana (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) i Republikom Moldavijom, potpisala sporazume u Briselu čime su osigurale puni pristup programu Horizont 2020. Ovo je pozitivna vijest  za BiH privredu, jer programu EU HORIZONT 2020, mogu pristupiti organizacije različitog pravnog statusa, odnosno mala, srednja i velika preduzeća, udruženja, komore, univerziteti, tijela javne uprave i sl.

 

 ŠTA JE HORIZONT 2020?

Horizont 2020 je najveći program EU-a za istraživanje i inovacije, čiji budžet iznosi približno 80 milijardi €, a realizovat će se u periodu 2014. – 2020. godina. Spajanjem istraživanja i razvoja, stvara se mogućnost jačeg ekonomskog razvoja, a tako i stvaranje novih radnih mijesta. Sve ovo je, naravno moguće, jedino ako imate kvalitetno napisane projektne prijedloge, odnosno projekte koji metodološki i proceduralno odgovaraju pravilima koje postavlja EU.

Misao vodilja ovog programa je ponuda rješenja i odgovora na privrednu krizu, investiranje u buduće poslove i razvoj, rješavanje pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanje globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Horizont 2020 je otvoren za svakoga, uz jednostavnu strukturu koja smanjuje birokratiju, štedi vrijeme, tako da se aplikanti mogu se fokusirati na ono što im je stvarno važno. Ovaj pristup osigurava nove projekte i postizanje brzih rezultata.

Struktura Programa, obuhvata tri glavna prioriteta:

1. Izvrsnost u nauci;
2. Industrijsko vodstvo;
3. Društveni izazovi;

te poseban program ne nuklearne direktne akcije Zajedničkog istraživačkog centra. Naše organizacije imaju realne i velike šanse da budu dio ovog programa, naročito po pitanju tri glavna prioriteta.

U narednim člancima, pojasnit ćemo aktivnosti koje se odnose na prioritetne oblasti, te govoriti o otvorenim pozivima, kao i predstaviti uspješne priče iz prakse, a koji se tiču Programa HORIZONT 2020.  

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Vezani članci:

Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat

Ima li bespovratnih sredstava? IMA!

Share This