CEO Vijesti

Pasoš kompetencija – Vodič kroz životni i poslovni put

Oct 23, 2014 | Vijesti

  • Facebook
Tokom redovnog školovanja, postepeno učimo i dobijamo znanja, koja su predviđena planom i programom, ali za koja se često pitamo, da li će nam i kada trebati u životu, ili na radnom mjestu. Kada okončamo formalno obrazovanje, dobijamo verifikaciju stečenih znanja, kroz diplome, svjedočanstva i slične potvrde. Međutim, u današnje vrijeme, često se može čuti da znanja dobijena tokom redovnog školovanja se u maloj mjeri koriste na radnom mjestu. Veliki je broj osoba, koji ne znaju odgovoriti na pitanje –„šta najbolje radite“?, ili „koje su vaše kompetencije za ovo radno mjesto“?.

S druge strane, čovjek svakodnevno uči i stiče određena znanja i vještine, za koje nema ili ne može dobiti važeću diplomu, certifikat ili potvrdu. Na primjer, tokom studiranja, bili ste angažovani u nekoj humanitarnoj organizaciji, posjećivali seminare u drugim zemljama, te organizovali periodične obilaske starim i nemoćnim osobama. Vjerovatno niste ni razmišljali koliko ste znanja, vještina i kompetencija stekli u tom periodu. Način da sve to sublimirate u jednom dokumentu, daje vam Pasoš kompetencija.

 OK, pojasnite mi, šta je to Pasoš kompetencija?

PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument pomoću kojeg sistematski možete posmatrati svoj život. Shvatit ćete svoje kompetencije i sposobnosti i naučit ćete ih ispravno procijeniti. Pasoš kompetencija vam postavlja i pitanja koja su vezana za iskustva sa porodicom, slobodnim vremenom, poslovnim životom ili volonterskim radom, jer je sve to  dio Vašeg kvalifikacijskog profila, kao i formalno stečene diplome. 

Šta to praktično znači? Vratimo na prethodni primjer, rada u nekoj humanitanoj organizaciji. Pretpostavimo sljedeću situaciju; tokom angažmana, organizovali ste različite radionice. Da bi organizacija bila na visokom nivou, okupili ste oko sebe grupu saradnika, sa kojima ste provodili aktivnosti pisanja i osmišljavanja projekata,  okupljanja ciljnih grupa, pregovaranja oko zakupa prostora za radionice, rada sa ciljnim grupama itd. Prethodno navedene aktivnosti, govore da imate vještine vođenja tima, planiranja, komunikacijske vještine, pregovaračke vještine,  organizacijske vještine itd. Za sve nabrojane vještine, ne možete dobiti certifikat ili diplomu. Način da svoje stečene vještine i kompetencije opišete u jednom dokumentu, je upis Pasoš kompetencija.

Rad sa Pasošem kompetencija, temelji se na dva stuba – prvi je sama mapa Pasoša kompetencija, koju popunjavate, a drugi je rad sa stručnim savjetnikom. Dakle, tokom popunjavanja svog Pasoša, imate priliku za rad sa Savjetnikom, koji će vam pomoći da brže, lakše i jednostavnije popunite svoj Pasoš kompetencija.

Pasoš kompetencija služi za dokumentovanje vaših sposobnosti i kompetencija, stečenih tokom školovanja, rada, obavljanja neke volonterske djelatnosti, tokom bavljenja hobijem, ili obavljanja poslova i dužnosti u krugu svoje porodice. Pasoš je nadogradnja vaše biografije, a sastoji se od nekoliko polja djelovanja, koja popunjavate u okviru svojih preferencija, želja i potreba.

Inače, ovaj intrument uveden je i u Bosnu i Hrecegovinu, zahvaljujujući projektu „Podrška obrazovanju odraslih“, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).  Bosanskohercegovački Pasoš kompetencija je adaptirana verzija njemačkog ProfilPASS-a (Pasoša profila), koji je razvijen od strane Njemačkog instituta za obrazovanje odraslih (DIE) i  Instituta za razvojno planiranje i strukturno istraživanje (ies). O vrijednosti i priznatosti ovog instrumenta, dovoljno govori činjenica, da menadžmenti vodećih kompanija u Njemačkoj, svoje zaposlenike biraju na osnovu kompetencija navedenih u Pasošu kompetencija, te da njihovi radnici imaju popunjen Pasoš kompetencija. 

Centar za edukaciju i obrazovanje će u narednom periodu,  u saradnji sa predstavnicima GIZ-a, nastojati organizovati prezentaciju Pasoša kompetencija za građane Tuzle i Tuzlanskog kantona.

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Share This