CEO Vijesti

Može li obrtnik privremeno obustaviti rad?

Apr 9, 2020 | Vijesti

  • Facebook

Nakon proglašenja pandemije “Korona virusa”, dobili smo mnogo pitanja, koja su se odnosila na obustavljanje rada. Prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine, o čemu pisanim putem izvješćuje mjerodavno tijelo  u roku od sedam dana od dana obustave. Osim toga, obrtnik može obustaviti obavljanje obrta duže od jedne godine, a najduže do tri godine, u slučaju bolesti ili nastupa više sile. 

Takođe, obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do tri godine kada koristi porodiljsko bolovanje do navršene treće godine djetetova života. Privremeno obustavljanje obavljanja obrta utvrđuje rješenjem mjerodavno tijelo.  O ponovnom početku obavljanja obrta obrtnik je dužan pisanim putem izvijestiti mjerodavno tijelo najkasnije u roku od sedam dana po proteku vremena privremene obustave obrta.

Za vrijeme trajanja privremene obustave obavljanja obrta, obrtnik ne smije obavljati obrt i dužan je predati obrtnicu nadležnom organu.

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 14/11)

Vezani članci:

Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati

Kako pokrenuti biznis?

Share This