CEO Vijesti

Kako pokrenuti biznis?

Apr 6, 2020 | Vijesti

  • Facebook

Kada god vidite uspješan biznis, trebate znati da je neko, nekada donio hrabru odluku. Razlozi za pokretanje samostalnog poslovnog poduhvata, mogu biti različiti. Sloboda u odlučivanju, samostalno upravljanje vremenom, izazov, želja za iskazivanje vlastite kreativnosti, sve su to razlozi i motivi za pokretanje vlastitog posla. Međutim, sa dolaskom pandemije “Korona virusa”, dobili smo mnogo upita, da li je moguće privremeno ili trajno zatvoriti obrt. To je svakako moguće, te ćemo u nekom narednom postu o tome više govoriti. Prirodno je, da prvo govorimo o otvaranju, odnosno o registraciji samostalnog poslovnog poduhvata. Krenimo redom.

Različiti pravni oblici, podrazumijevaju različite procedure registracije, te dobijanje različitih dozvola, ispunjavanje specifičnih uslova i sl.. Ipak, osnovni koraci osnivanja poslovnog poduhvata, mogu se sažeti u sljedeće:

  1. Dobijanje Rješenja o registraciji – Za osnivanje poslovnog poduhvata, morate imati odobrenje nadležnog organa (općinska/gradska uprava za obrte i sudovi za doo). Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji, možete dobiti direktno u ovim registracionim organima.
  2. Pečat – Kada ste dobili Rješenje / Odobrenje za rad, kopirajte ga u više primjeraka, jer će Vam isto tražiti na raznim mjestima. Po dobijanju rješenja, potrebno je da izradite pečat.  Pečat možete izraditi u bilo kojoj pečatoreznici.
  3. Poreska registracija – Nakon izrade pečata, morate pokrenuti postupak poreske registracije. U nadležnom Odsjeku za poresku registraciju, Poreske uprave, trebate podnijeti obrazac POR—503 (obrazac se može pronaći na stranici poreske uprave FBiH pufbih.ba, u rubrici “OBRASCI”. Uz navedeni obrazac, potrebno je priložiti  ovjerenu kopiju Rješenja / Odobrenja za rad, ovjerenu kopiju ugovora o vođenju poslovnih knjiga (ako Poslovne knjige vodi drugo pravno ili fizičko lice),  i identifikacioni dokument (na uvid), ili punomoć ako prijavu vrši neko drugo lice, u Vaše ime.
  4. Statistički broj – Po dobijanju poreske registracije,  u roku od 7 dana, u nadležnu ispostavu nadležnog zavoda za statistiku, podnesite prijavu za dobijanje  “Statističkog broja”. Na stranici www.fzs.ba, potrebno je za pronađete obrazac RPS—”PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA ILI DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA “
  5. Transakcijski račun – Naredni korak je otvaranje transakcijskog računa u nekoj od poslovnih banaka po Vašem izboru. Svaka banka ima svoje procedure, te se prije otvaranja raspitajte o uslovima i sigurnosti svake
  6. Prijava zaposlenih Kada ste završili prethodne korake, porebno je da  u Poreskoj ispostavi na obrascu JS 3100, prijavite zaposleno osoblje. Ukoliko nemate Poresku karticu, na istom mjestu, možete dobiti i ovaj dokument, tako što ćete popuniti obrazac PK-1001. Poreska kartica Vam je potrebna, kako bi ostvarili određena prava po osnovu ličnih odbitaka.
  7. Fiskalizacija – Fiskalizacija predstavlja stavljanje fiskalnog uređaja (fiskalne kase) u funkciju. Za ovaj korak potrebno je da od  ovlaštenog dobavljača nabavite fiskalni uređaj, te  zaključite ugovor o servisiranju. Nakon toga popunite i ovjerite obrazac ZIF (Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju) i predajte ga ovlaštenom servisu. Putem ovlaštenog servisa, podnesite i zahtjev za korištenje GPRS usluga sa nekim telekomunikacijskim operaterom.

Za određene djelatnosti (vanjska trgovina, zdravstvene usluge, prehrambena industrija itd), potrebne su vam dodatne dozvole i ispunjenje specifičnih uslova, te savjetujemo da se raspitate o postupcima putem Registra administativnih postupaka, kojeg možete naći na internetu.

Više o vođenju samostalnog poslovnog poduhvata, možete pročitati u našoj publikaciji “Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati”

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Share This