CEO Vijesti

Imamo li energije?

Dec 23, 2012 | Vijesti

 

  • Facebook
Bio budućnost se odnosi na povećanje upotrebe bio proizvoda u budućnosti kao zamjenu za postojeće energente. Pod ovim imenom upoznat ćemo sa biomasom.

Biomasa predstavlja ostatke biljnog ili životonjskog porijekla koji se mogu koristiti kao goriva za proizvodnju toplotne ili električne energije. Biomasa može biti drvna biomasa koja nastaje pri piljenju ili obradi drveta. Taj otpad se može koristiti direktno u kotlovima ili da se od njega prave briketi ili pelet.

 

Postoji biomasa nastala iz otpada iz poljoprivrede. Tu se podrazumijevaju slama, kukuruzovinu, oklasak, stabljike, košpice, ljusku i drugo.Biomasa životinjskog porijekla može da se fermentira ili spaljuje, dok još postoji i biomasam nastala iz otpada kao što je mulj iz prećišćavanja otpadnih voda.   

Sadašnjost i budućnost James-a

Sa mnogo entuzijazma u osamnaestom stoljeću pojavila se prva parna mašina. Svima je poznato da je njen izumitelj bio James Watt. Tada je stvorena mašina koja je pokrenula budućnost. Iako stvorena u prošlosti, ima uticaj i na sadašnjost. Kad god nam zatreba snaga da stvorimo energiju spominjemo ovog tvorca. Mašina je morala da radi i nije bilo važno čime će biti nahranjena, da li je to drvo, ulje ili crni teško probavljivi ugalj. Loše sagorijevanje uglja uzrokovalo je da mašina zagađuje okolinu. Međutim, u to vrijeme se nije mnogo vodilo računa o tome, a i uglja je bilo u velikim količinama.

Sada kada uglja ponestaje, kada je zagađenje postalo veliko, trebali bi smo porazmisliti da li je ovaj način pokretanja naše civilizacije najsretnije rješenje.

U današnjici

  • Facebook
se pojavljuju biogoriva koja nastaju preradom biomase i postajat će sve popularnija kako cijena nafte i uglja bude rasla zbog njihovih ograničenih količina. Biomasa je dostupna, ima je u velikim količinama te njenim sagorijevanjem emitujemo nultu emisiju CO2 (emituje se samo CO2, koji biljka tokom svog života uzme iz atmosfere i potroši ga za svoj rast).

Od biogoriva najpoznatiji su bioetanol i biodizel. Bioetanol nastaje fermentacijom ostataka šećerne trske, kukuruza, suncokreta, žita i krompira. Mnogo se diskutovalo o etici ove ideje s obzirom da se hrana koristi za proizvodnju energenta a svakodnevno se povećava broj ljudi koji umiru od gladi. Trebamo znati da se ovo gorivo ne proizvodi od hrane nego od ostataka biljaka koji zaostanu nakon proizvodnje hrane, koji više nisu upotrebljivi. Na promjer preradom šećerne trske zaostaje dosta šećera koji se procesom prerade više ne može izdvojiti i ukoliko se ovakva treska ne bi iskoristila za proizvodnju biogoriva trunula bi na otpadu. 

  • Facebook

Biodizel je zamjena običnom dizelu. Nastao je iz uljarica (soja, suncokretovo ili palmino ulje) i otpadnog ulja iz restorana procesom transesterifikacije triglicerida (transesterifikacija je proces u kome iz biljnog ulja ili životinjskih masti pomoću alkohola dobijemo ester i glicerol, od čega ester predstavlja smjesu biodizela).

 Bioplin

Bioplin nastaje iz životinjske biomase, mulja nakon prečišćavanja otpadnih voda ili čvrstog otpada procesom anaerobne digestije. To je proces razgradnje organskih materija pomoću mikroorganizama bez prisustva zraka. Mikroorganizmi razgrađuju organsku materiju pri čemu nastaje bioplin metan (CH4) i ugljen – dioksid (CO2). Bioplin se koristi za dobijanje električne energije, grijanje vode i prostora ili kao pogonsko gorivo u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.  

 U ruralnim područjima svako domaćinstvo može na jednostavan način da proizvodi bioplin za vlastite potrebe i na taj način uštedi novac za račune za utrošenu električnu energiju. Mogu da sakupljaju biomasu i na taj si način obezbijede toplu zimu.

Mogućnosti su razne, a na nama je da odlučimo da li ćemo budućnost dočekati u  mraku.

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Share This