CEO Vijesti

Centar za edukaciju i obrazovanje iz Tuzle i PoduzetniceIN iz Sarajeva, najavljuju zajedničke projekte i ozbiljnu saradnju

Nov 10, 2019 | Vijesti

  • Facebook

Gospođa Adisa Tufo i gospodin Almir Paočić sastali su se u prostorijama Udruženja PoduzetniceIN i tom prilikom potpisali Memorandum o razumjevanju i saradnji, kojim najavljuju buduće zajedničke aktivnosti  na polju edukacije i osnaživanja poduzetnika u BiH, te motivisanja , naročito mladih, na poduzetništvo.

Almir Paočić, Autor veoma atraktivne i korisne knjige – popularnog priručnika Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati, jednom prilikom govoreći za Radio Slobodna Evropa, izjavio je slijedeće: “Ne volim da generalizujem stvari, ali se zaista u malom postotku mladi odlučuju na pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, iz raznih razloga. Prema jednom od naših istraživanja zaključili smo da je mala zainteresovanost mladih zbog određenih priča kojima ih bombarduju sa svih strana, od porodice, obrazovnog sistema, medija i tako dalje.

Mladi koji žele da osnuju vlastiti poslovni poduhvat prije svega moraju da imaju svoj cilj, svoju viziju, da dobro istraže tržište, da sagledaju sve mogućnosti kako oni vlastitim doprinosom mogu da razviju taj biznis.

I, ono što je najbitnije, bez obzira da li oni razvijali vlastiti poslovni poduhvat ili radili za nekog poslodavca, treba da znaju da se svakim danom, svakim satom moraju usavršavati i u svojoj oblasti, djelatnosti kojom će se baviti.

Razvijanje vlastitog poslovnog poduhvata je mukotrpan proces, ali, vi znate za koga radite, šta radite i to je jedini posao gdje možete biti nagrađeni u pravom omjeru u odnosu na ono koliko vi uložite.”

Ovo nije naš prvi susret. Desio se ranije, na inicijativu gosp.Paočića, jedne prilike dok je boravio u Sarajevu. Veoma slične akktivnosti i veoma slični ciljevi su nas spojili i to je razlog zbog kojeg smo odlučili da našu saradnju formalizujemo i da ubuduće, neko projete, radimo zajedno. Razmijenili smo naše autorske knjige, na veoma sličan način razmišljamo i ka istim ciljevima težimo. Edukaovati sebe i edukovati ljude oko sebe. Razvijati vlastite poduzetničke resurse, ali i resurse u našem okruženju. Kad govorimo o okruženju, tu mislimo na cijeliu BiH, pa i šire, zaključuje gospođa Tufo, poznata poduzetnica iz Sarajeva, aktuelna predsjedica Udruženja PoduzetniceIN, te autorica knjige “Vruć krompir”, u kojoj piše i govori o biznisu, poduzetništvu, hrabrosti i petlji koja je potrebna za uspjeh, ali i o politici kao nečem sveprisutnom i nečemu što uveliko utječe na naše živote..

Preuzeto sa portala poduzetnice.ba

 

Share This