CEO Vijesti

Objava konačnih rezultata za popisivače i instruktore

Aug 27, 2013 | Vijesti

Popisna komisija Općine Tuzla, dana 28.08.2013. godine, objavit će Konačne liste za instruktažu instruktora i popisivača koji će učestvovati u edukaciji za popis stanovništva, domaćinstava i stanova BiH 2013. godine, na području Općine Tuzla.
Konačne liste će biti objavljene na službenim prostorijama Popisne komisije Općine Tuzla u JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla i u Općini Tuzla na ulazu u Centar za pružanje usluga građanima (Šalter sala Općine Tuzla).

Konačne liste za instruktore i popisivače, takođe će se moći pogledati na službenoj web stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba.

Kandidati koji su prošli dalju proceduru i čija imena se budu nalazila na Konačnoj listi, dužni su Popisnoj komisiji Općine Tuzla, u roku od 6 (šest) dana, od dana objave liste (od 28.08. do 02.09.2013. godine), dostaviti kopije slijedeće dokumentacije:

  • Kopija lične karte ili uvjerenja o državljanstvu
  • Kopija diplome o završenom obrazovanju
  • Uvjerenje fakulteta da aplikant ima status studenta- ukoliko je aplikant student
  • Uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti-ukoliko je aplikant nezaposlen
  • Uvjerenje nadležne Službe za boračko-invalidsku zaštitu kojim dokazuju da imaju status demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, porodice poginulog borca ili civilne žrtve rata.

Dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod nadležnog organa, ali se uz istu donose originalni dokumenti na uvid.
Uvjerenja o nekažnjavanju pribavit će službeno Popisna komisija Općine Tuzla.

DOKUMENTACIJA SE DOSTAVLJA LIČNO ILI PUTEM PUNOMOĆNIKA UZ PUNOMOĆ OVJERENU OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA U SLUŽBENE PROSTORIJE POPISNE KOMISIJE OPĆINE TUZLA, JP SKPC „MEJDAN“ D.O.O. TUZLA U VREMENU OD 8,30 DO 15,30 SATI.

Kandidati koji u navedenom roku ne dostave neophodnu dokumentaciju, kao i kandidati koji dokumentacijom ne mogu dokazati statuse navedene prilikom apliciranja na mjesta instruktora odnosno popisivača eliminišu se iz dalje procedure odabira kandidata.

Popisna komisija Općine Tuzla

Share This