CEO Vijesti

Istraživanje o poduzetničkim stavovima mladih u BiH

Dec 7, 2020 | CEO vijesti

  • Facebook

U okviru projekta podrške mladim poduzetnicima/ama, realizirali smo istraživanje o poduzetničkim stavovima mladih osoba. U  istraživanju su analizirani stavovi mladih osoba iz BiH, u pogledu zadovoljstva životnim standardom, zadovoljstva obrazovnim sistemom, stanja na tržištu rada, stavova o razvijanju vlastitog poslovnog poduhvata, kao i njihovih liderskih vještina. Istraživački tim su činili Almir Paočić, Adisa Delić i Jasmina Okičić.

Na sljedećem linku, možete preuzeti kompletan dokument istraživanja.

Istraživanje o mladima u BiH Tržište rada – Poduzetništvo – Liderstvo

Share This