CEO Vijesti

Završen projekat “I ja sam poduzetnik/ca”

Dec 26, 2014 | Vijesti

  • Facebook
Radionicom o osnovama poduzetništva, Centar za edukaciju i obrazovanje, okončao je projekat “I ja sam poduzetnik/ca”. Osnovni cilj projekta, bio je pružanje podrške mladim i potencijalnim poduzetnicima u pogledu promocije njihovih poslova, mentorstva poslovnih poduhvata, te poslovnih edukacija.

 

 

Projektom su realizirane brojne aktivnosti, od kojih se posebno ističe organizacija sajma mladih poduzetnica sa područja sjeveroistočne BiH, koji je u avgustu mjesecu organizovan na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli. Centar za edukaciju i obrazovanje je organizacijom sajma pružio mogućnost prezentacije radova mladih poduzetnica. Osim sajma, organizovan je niz edukativnih radionica i panela koje su bile usmjerene na pružanje praktičnih znanja i vještina u oblastima pisanja projektnih prijedloga, poslovnih planova, osnova poduzetništva, postupka osnivanja preduzeća, usmjeravanja na fondove bespovratne pomoći za osnivanje preduzeća, radionice praktičnih vještina, te razmjene iskustava polaznika edukacija sa iskusnim poduzetnicima.  

  • Facebook

 

Pored ovih aktivnosti, Centar za edukaciju i obrazovanje, kreirao je i portal www.mojuspjeh.ba, koji pruža mogućnost besplatne promocije poslovnim subjektima. Takođe, na ovom portalu će se objavljivati svi pozivi koji su vezani za finansiranje poslovnih poduhvata, te pozivi za projekte i edukacije. Završna aktivnost projekta je publikacija dvije knjige „Napišite poslovni plan i pokrenite posao“, i „Eko poduzetništvo“, u kojima su predstavljeni praktični savjeti o pokretanju poslovnih poduhvata.

 

  • Facebook

„Osnovni cilj projekta, bio je, pružiti pomoć mladim osobama, koji su svoje poslovne poduhvate osnovali do svoje 35. godine. Svjesni smo činjenice da je u početnim fazama rasta preduzeća teško izvojiti finansijska sredstva za promociju. Zbog toga smo organizovali sajam i kreirali promotivni portal. Organizacija sajma bila je najzahtjevnija aktivnost projekta. Ipak, kada smo vidjeli učinke ove manifestacije, odlučili smo da ona pređe u tradiciju, tako da ćemo se truditi da i naredne godine organizujemo nešto slično.  S druge strane, kontinuirano smo pružali edukacije na teme koje su kandidovali i tražili mladi ljudi. Sve aktivnosti, bile su besplatne za naše korisnike.“, riječi su Almira Paočića, direktora Centra za edukaciju i obrazovanje.   

  • Facebook

Osim Centra za edukaciju i obrazovanje, projekat su sufinansirali Grad Tuzla i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kojima pripada posebna zahvalnost.

 

Centar za edukaciju i obrazovanje će i u narednoj godini  nastojati organizovati slične aktivnosti.

Share This