CEO Vijesti

Uputstva za registraciju u PADOR

Dec 17, 2018 | Vijesti

 • Facebook

Ukoliko vaša organizacija želi aplicirati na neki projekat, za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se finansira iz EU fondova, biće potrebno da se registrujete u bazu podataka PADOR (Potential Applicant Dated Online Registration). Ova baza podataka se koristi za provjeru podobnosti organizacija koje apliciraju na bespovratna sredstva. Upisom u bazu PADOR, dobit ćete svoj identifikacijski broj (EuropeAidID). Ova registracija se obavlja prije apliciranja na projekat za neki od EU fondova.

Za registraciju u PADOR, tražit će vam se sljedeći podaci:

 • Osnovni podaci o organizaciji (naziv, adresa, sjedište, e-mail, telefon, fax…)
 • Profil i tip organizacije (pravni oblik, ID broj, vlasništvo…)
 • Opis ciljnih grupa vaše organizacije
 • Iskustva i reference (iskustva u realizovavnim projektima, godine iskustva…)
 • Finansije organizacije ( finansijski izvještaji, načini finansiranja, revizorski izvještaji….)
 • Osoblje, zaposleni i menadžment organizacije (broj zaposlenih, članovi skupštine i upravnog odbora, gender…)
 • Ostale i dodatne informacije (strategije, vizije, planovi razvoja, metodologija rada, partneri…)

Osim što funkcioniše, kao baza podataka, PADOR vam može poslužiti i kao sredstvo za traženje partnera. Veoma bitno je da redovno ažurirate svoje podatke u PADOR-u, kako bi bili aktuelni i u skladu sa vašim rezultatima.

Zbog brojnih upita, u vezi registracije u PADOR, donosimo praktična uputstva za registraciju.

 1. Prije nego počnete registraciju, potrebno je da pripremite dokumentaciju u PDF formatu, i to:

– Statut

– Rješenje o registraciji

– Finansijske izvještaje

– Finansijsku identifikacijsku formu (FIF)

– Revizorske izvještaje (ako imate)

– ID broj

 1. Otvorite stranicu: https://ec.europa.eu/europeaid/etraining/pador/en/index.html_en

Na novom prozoru, idite na „New user“ Click here:

 

 

 • Facebook

 

 1. Na novoj stranici idete na „Continue“

  

 1. Na narednoj stranici idete na „Create an account“, te popunjavate svoje osnovne podatke:

 

 • Facebook

                            

 

 1. Nakon što potvrdite, na e-mail ćete dobiti link za korak dalje. Mail ćete možda sačekati nekih 5 minuta.

 

 • Facebook

Kada kliknete na link, otvorit će se prozor, na kojem trebate upisati svoju lozinku. Pri tome trebate voditi računa da lozinka mora sadržavati najmanje jedno veliko slovo, brojeve i specijalne znakove (&,_.-…). Kliknete na taster na kraju.

 1. Izađite iz svog browsera, te ponovo otvorite stranicu: https://ec.europa.eu/europeaid/etraining/pador/en/index.html_en

Nakon otvaranja stranice, idete na link: LOG IN