CEO Vijesti

Potpisan Protokol o saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom Beograd

Oct 27, 2017 | Vijesti

  • Facebook

Sa ciljem podsticanja i jačanja zajedničkih aktivnosti na područjima poduzetništva, poduzetničkog osposobljavanja, identifikacije, razvoja kompetencija, podrške nezaposlenima, mladima, i osobama sa invaliditetom, Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla (BiH) i Forum mladih sa invaliditetom Beograd (Srbija), potpisali su Protokol u saradnji.

Potpisnici su se obavezali na razmjenu informacija i iskustava, organizaciju zajedničkih konsultacija, inicijativa i aktivnosti, te zajedničko apliciranje na projekte domaćih i međunarodnih fondova.

Ispred Foruma mladih sa invaliditetom Beograd, Protokol je potpisala izvršna direktorka,  Jovana Krivokuća Milovanović, a ispred Centra za edukaciju i obrazovanje Tuzla predsjednik, Almir Paočić.

Share This