Poduzetništvo je globalni fenomen, ali se razina poduzetničkog djelovanja razlikuje od zemlje do zemlje. Čest razlog tome su poslovni običaji, kultura, navike, ali i neuređenost zakonodavstva, ograničenost poticaja za razvoj poduzetništva, te mala razvijenost poduzetničkih stavova u obrazovnim institucijama i društvu uopće.

 

Ono što na početku treba objasniti je, da poduzetništvo nije isključivo pokretanje novog poslovnog poduhvata. Poduzetništvo mogu predstavljati poslovne aktivnosti sa ograničenim ili malim rastom unutar potojeće organizacije. Bit poduzetničkog ponašanja je generisanje, prepoznavanje i pretvaranje ideja u poslovne prilike, odnosno održivi poslovni poduhvat.