CEO Vijesti

Koja znanja treba imati poduzetnik/ca?

Oct 4, 2023 | Vijesti

Kada govorimo o znanjima, dobro je da poduzetnik ima širok nivo kvalifikacija. Osim kreativnosti, odlučnosti i energičnosti, poduzetnik treba kontinuirano razvijati znanja u sljedećim oblastima:

  • Finansijsko upravljanje, jer ima bitnu ulogu u svakom poslovnom poduhvatu. Finansije predstavljaju „krvotok“ jedne firme, i bez njih preduzeće ne može raditi. Pravilno upravljanje finansijskim tokovima, kao i finansijsko planiranje, ključno je za razvoj i opstanaka jednog preduzeća.
  • Marketing– To je upravljački proces, koji je usmjeren na kreiranje i razvoj potražnje za vašim proizvodima na tržištu. Marketing uključuje kreiranje i razvoj proizvoda, određivanje konkurentne cijene, pravovremenu distribuciju do kupaca, te promociju proizvoda.
  • Istraživanje tržišta – je dio marketinških aktivnosti preduzeća. Stalno posmatranje tržišta, kupaca,  konkurencije, te praćenje trendova, kao i pravovremena akcija i djelovanje, na zadovoljstvo kupaca, učinit će, da budete korak ispred svojih konkurenata u tržišnoj areni.
  • Pregovaranje – Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu oduvijek su bile važna pretpostavka kako ličnog uspjeha pojedinaca tako i poslovnog uspjeha preduzeća. Gotovo svako od nas svakodnevno o nečemu pregovara. Bez obzira na to, jeste li svjesno započeli pregovore, ili tokom razgovora shvatite da upravo pregovarate, rezultat pregovora ovisit će o tome koliko znate o pregovaranju, te koliko ste vješti i iskusni u pregovaranju .
  • Prodaja – Od vaše vještine prodaje, ovisi uspjeh poslovnog poduhvata. Šta vam vrijedi da napravite najbolji proizvod ili kreirate najbolju uslugu na svijetu, ako to vi ili vaši zaposleni ne znaju prodati? Da bi razvili svoje prodajne vještine morate biti optimistični, ambiciozni, a najvažnije, morate vjerovati u svoj proizvod, te kupcima ponuditi kvalitet za uloženi novac.
  • Umrežavanje – Nema dobrog poduzetnika bez širokog kruga poznanika i saradnika. Razmjena znanja i iskustava, osnov su savremenog poslovanja. Umrežavanje je danas postalo osnov razvoja preduzeća. 
  • Menadžment je proces upravljanja poslovanjem, ljudima i operacijama u jednom preduzeću. Menadžment podrazumjeva planiranje, organizovanje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontrolu. Odgovornost menadžera je poduzimati akcije, koje će omogućiti ostvarenje ciljeva organizacije koju vodi.
  • Društvena odgovornost – Savremeno poslovanje treba da slijedi koncept dobrovoljnog doprinosa menadžmenta i zaposlenih, boljem društvu, zaštiti okoline i pomoći zajednici, u kojoj preduzeće djeluje. Društvena odgovornost podrazumijeva doborovoljno ulaganje i povrat dijela ostvarenog profita u zajednicu, pomoć socijalno ugroženim, razvoj sporta i kulture u zajednici, ulaganje u ljudski kapital i investiranje u tehnologije koje nisu štetne za okoliš. Društvenu odgovornost treba shvatiti kao investiciju, a ne trošak, jer ćete društveno odgovornim poslovanjem, prije biti prihvaćeni u zajednici, u kojoj djelujete, nego investiranjem u skupe promotivne kampanje.
  • Više o vođenju samostalnog poslovnog poduhvata, možete pročitati u našoj publikaciji “Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati”
  • NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.
Share This