CEO Vijesti

Pasoš kompetencija kao instrument za razvoj ljudskih resursa u preduzećima

Oct 29, 2015 | Vijesti

  • Facebook
Tokom školovanja, mlade osobe, obično se usmjeravaju u škole, za koje oni, ili njihovi roditelji, misle da će im donijeti brže zaposlenje. S druge strane poslodavci, najčešće zapošljavaju osobe na osnovu formalno stečenih diploma. Takođe, poslodavci veoma rijetko vode računa o sistematizaciji radnih mjesta na osnovu znanja, vještina i kompetencija svojih zaposlenih. Obično se sve završava na principu: “svi radimo sve”. Takvim načinom upravljanja ljudskim resursima, dolazi do smanjene učinkovitosti i produktivnosti, što za posljedicu ima nezadovoljstvo kupca ili klijenta.

Menadžeri koji žele dobro svojoj kompaniji, moraju konstantno ulagati u intelektualni kapital. Tu se prije svega misli na stalno usavršavanje ličnih i timskih vještina. Vrijednost preduzeća više ne određuje knjigovodstvena vrijednost opreme, mašina i postrojenja. Danas na „tržištu mozgova“, sve više se cijene sposobnosti radnika i njihovo znanje. Takođe, menadžeri moraju znati da razvijaju lične kompetencije i kompetencije svojih podređenih. 

Mnogi poslodavci ne mogu, a često i ne znaju postaviti strategiju svog tima, pa ne postižu rezultate koje žele. Veoma često u našim kompanijama, “menadžeri” ne znaju sposobnosti vlastitog tima, pa prenesim značenjem, možemo reći, da Pjanića stave na gol, Džeku u odbranu, a Kolašinca u vrh napada.

Da bi se ovaj proces olakšao, menadžeri bi trebali koristiti instrument “Pasoš kompetencija”. Uz pomoć “Pasoša kompetencija”, olakšava se proces identifikacije i razvoja znanja, vještina i kompetencija zaposlenih, što u konačnici znači povećanje samopouzdanja radnika i bolje upravljanje ljudskim resursima. Popunjavanjem “Pasoša kompetencija”, menadžer tačno može vidjeti za koje poslove su njegovi zaposleni sposobni, i u kojim oblastima mogu najviše doprinijeti razvoju kompanije. Neko može biti izvanredan marketar, ali ako ga postavite na radno mjesto u finansijama, vjerovatno neće moći dati svoj maksimalni doprinos. Uz pomoć “Pasoša kompetencija”, svako može uočiti, kako i na koji način, umanjiti i neutralizirati svoje loše strane, a maksimizirati svoje dobre, odnosno jače strane. Kada zaposleni zna koliko vrijedi, i kada mu poslodavac povjeri zadatke, za koje je nadaren, rezultat je lojalan, vrijedan i produktivan radnik, ali i lojalan i zadovoljan klijent/kupac.

Dakle, koristi popunjavanja “Pasoša kompetencija”, kao instrumenta razvoja i upravljanja ljudskim resursima je sljedeća:

  •  jačanje samopouzdanja zaposlenih,
  • bolja produktivnost,
  • radnici se osjećaju cijenjenim, a spoznaja sopstvenih jačih strana ih čini motiviranim i učinkovitim,
  • Pasoš kompetencija podržava razvoj ljudskih resursa i utvrđuje potrebu za usavršavanjem,
  •  Pasoš kompetencija se može koristiti u outplacement-procesima i pomaže u potrazi za novim kvalificiranim radnim mjestom,
  • Pasoš kompetencija može uz podršku pratiti procese promjene u preduzećima,
  • sa zadovoljnim radnikom, imate zadovoljnog kupca, a zadovoljni kupac vam donosi zaradu.

Za sve informacije u vezi popunjavanja “Pasoša kompetencija”, možete se obratiti na e-mail: info@ceo.ba.

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora,  Centra za edukaciju i obrazovanje i fino.ba. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Vezani tekstovi:

Šta je Pasoš kompetencija?

Pasoš kompetencija – Vodič kroz životni i poslovni put

 

Share This