CEO Vijesti

Osoblje CEO-a na obuci službenika/ca za mlade

Nov 12, 2018 | Vijesti

  • Facebook

 

Osoblje Centra za edukaciju i obrazovanje Tuzla, uzelo je učešće u obuci službenika/ca za mlade, koju organizuje Institut za razvoj mladih KULT, u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta. Početkom novembra 2018. godine, počeo je prvi od pet petodnevnih modula, na kojima će polaznici imati priliku upoznati se sa temama koji su vezani za  omladinski rad, komunikaciju, projektni menadžment, strateško planiranje, odnose sa javnošću, zakonodavstvom koje se odnosi na mlade i sl.

 

  • Facebook

 

Obuka službenika/ca za mlade, za svrhu ima, da se polaznici/e osposobe za samostalno obavljanje poslova službenika/ca za mlade, sticanjem znanja o politici prema mladima i radu sa mladima, uz razvoj stručnih kompetencija i znanja, neophodnih za obavljanje poslova koji su vezani za mlade kao ciljne grupe.

Iskreno vjerujemo da će ova obuka pomoći našim stalnim nastojanjima da unaprijedimo položaj mladih osoba, koji su jedna od naših ciljnih grupa.

 

Pročitajte i:

NOVA PUBLIKACIJA: SVE ŠTO ŽELITE ZNATI O PODUZETNIŠTVU, ALI NEMATE KOGA PITATI

ODRŽAN 5. SAJAM MLADIH PODUZETNIKA/CA  

Share This