CEO Vijesti

Koristi popunjavanja “Pasoša kompetencija” za nezaposlene

Mar 28, 2016 | Lični i profesionalni razvoj


  • Facebook

Nezaposlenost je pojava koja direktno utiče na socijalni status pojedinca i društva. Tokom školovanja, mlade osobe, obično se usmjeravaju u škole, za koje oni, ili njihovi roditelji, misle da će im donijeti brže zaposlenje. S druge strane poslodavci, najčešće zapošljavaju osobe na osnovu formalno stečenih diploma.Mnogi nezaposleni imaju veliki broj znanja, vještina i kompetencija, koje ne mogu dokazati, prilikom same prijave na neko radno mjesto, iz razloga, što je eliminacioni faktor na konkursima za radna mjesta, završeno formalno obrazovanje. Rijetko koji poslodavac, prilikom selekcije pismenih prijava, poziva na razgovor kandidate, na osnovu vještina i kompetencija, koje kandidati imaju. Upravo zbog toga, potvrda „Pasoša kompetencija“, može koristiti nezaposlenima.

Ako sumiramo prethodno navedeno, možemo izdvojiti sljedeće koristi koje nezaposlenim imaju, ukoliko popune svoj „Pasoš kompetencija“:

 

  • Predstavljanje znanja, vještina i kompetencija, poslodavcu, prije zvaničnog  razgovora za posao;
  • Jača samopouzdanje prilikom razgovora sa budućim poslodavcem, jer potvrda „Pasoša kompetencija“, prati ono što ste do sada postigli;
  • Proširuje i obogaćuje vašu biografiju;
  • Pokazuje šta zaista znate raditi i koje su vam mogućnosti na nekom radnom mjestu;
  • Omogućava da se lakše preciziraju budući ciljevi, što može biti od ključnog značaja prilikom razgovora sa poslodavcem;
  • Pruža mogućnost sagledavanja vlastitih sposobnosti, što može biti motiv za osnivanje vlastitog poslovnog poduhvata;
  • Pomaže u kreiranju plana za dalje usavršavanje.

 

Za sve informacije u vezi popunjavanja “Pasoša kompetencija”, možete se obratiti na e-mail: info@ceo.ba.

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Vezani članci:

Šta je Pasoš kompetencija?

Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat

Napišite poslovni plan i pokrenite posao

 

 

 

Share This