CEO Vijesti

Nova publikacija: Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati

Oct 17, 2018 | CEO vijesti

  • Facebook

Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla, publikovao je novu knjigu „Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati“, autora Almira Paočića. Knjiga je nastala kao rezultat iskustva autora na mnogobrojnim projektima i rada sa različitim ciljnim grupama.

Imajući u vidu sve veću potrebu za literaturom, koja će na jednostavan način približiti razvoj i vođenje vlastitog poslovnog poduhvata, uočena je potreba za ovakvim materijalom. Knjiga daje odgovore na pitanja koja se često postavljaju od strane potencijalnih i postojećih poduzetnika/ca. Pisana je razumljivim  i jednostavnim jezikom, tako da će svi oni koji žele pokrenuti i /ili voditi vlastiti poslovni poduhvat, imati odgovore na svoja pitanja. Sastavljena je od sedam oblasti, odnosno poglavlja, koja su logički raspoređena, a cjelokupna forma, kreirana je u obliku pitanja i odgovora. 

Sadržajno, čitatelji će se upoznati sa planiranjem poslovanja, testiranjem izvodivosti poslovnog poduhvata, upoznati se sa detaljnim koracima registracije različitih pravnih oblika, saznati koji su obrasci potrebni za registraciju posla, kao i kojim institucijama se trebaju obratiti, upoznati se sa obračunom plaća i naknada, definisati korake istraživanja tržišta, saznati kako se piše biznis plan, projektni prijedlog, i mnoge druge teme.

Iz sadržaja:
☑️ Kako uraditi analizu izvodivosti poslovnog poduhvata?
☑️Kako istražiti tržište? 
☑️Koji dokumenti su potrebni za registraciju preduzeća?
☑️ Detaljni koraci osnivanja vlastitog poslovnog poduhvata?
☑️ Koje minimalne uslove treba ispunjavati poslovni prostor?
☑️ Kako se obračunava plaća (sa praktičnim primjerima)? Kako angažovati radnike i volontere?
☑️ Kako se obračunavaju naknade za povremene poslove (sa praktičnim primjerima)?
☑️ Koje obaveze ima „freelancer“?
☑️ Ko može biti registrovan za paušalno plaćanje poreza? Koje djelatnosti mogu biti registrovane u stambenom prostoru?
☑️ Kako se piše biznis plan?
☑️ Kako se piše projektni prijedlog?
☑️ Kako prodati proizvod / uslugu? Kako napisati ponudu?

☑️ Šta je službeno putovanje i kako se obračunavaju dnevnice?
☑️ Kako se izrađuje logička matrica?
☑️ Kako se radi budžet projekta?
i još mnogo toga…

Za sve informacije i narudžbe, možete se obratiti na email: info@ceo.ba

Pogledajte i naša ostala izdanja:

Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat

Napišite poslovni plan i pokrenite posao

 

Share This