Publikacije

Napišite poslovni plan i pokrenite posao

Mar 11, 2015 | Publikacije

  • Facebook
  • AUTOR: Almir Paočić, dipl.oec.
  • ISBN: 978-9958-31-189-5  
  • COBISS.BH-ID 21808390
  • IZDAVAČI: Off – Set i  Centar za edukaciju i obrazovanje
  • GODINA IZDANJA: 2014. / 2015.
  • PISMO: Latinica
  • ILUSTROVANO: Da
  • ZEMLJA PORIJEKLA: Bosna i Hercegovina
  • IZDANJE: 1

Ukratko o knjizi:

U ovom materijalu, možete naći praktične primjere za jednostavnu izradu svog biznis (poslovnog) plana, koji će biti primamljiv i interesantan potencijalnim investitorima, ali koji treba služiti i vama, jer ćete ipak vi voditi svoj posao.

Kreiranje poslovnog plana je prvi korak koji trebate uraditi kada počinjete neki posao, u okviru nove ili već postojeće kompanije. On vam pomaže da realno sagledate prilike i prepreke koje se nalaze u okruženju, saznate ko vam je konkurencija, koje efekte možete očekivati od posla koji želite raditi, te da li će taj posao u određenom vremenu biti finansijski isplativ.

Biznis (poslovni) plan sadrži sve bitne elemente, kojima opisujete ono što želite postići. Teško ćete naći bilo koji ozbiljan i uspješan poslovni poduhvat, koji je počeo bez poslovnog plana.


Ukoliko želite primjerak knjige, možete se obratiti na e-mail: info@ceo.ba ili na telefon 061 291 551

Share This