CEO Vijesti

Moje kompetencije, moja šansa za uspjeh

Feb 8, 2016 | Vijesti

  • Facebook
AUTOR: Almir Paočić, dipl.oec.

IZDAVAČ: Centar za edukaciju i obrazovanje

GODINA IZDANJA: 2015. / 2016.

PISMO: Latinica

ILUSTROVANO: Da

ZEMLJA PORIJEKLA: Bosna i Hercegovina

IZDANJE: 1

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ukratko o brošuri:

Brošura „Moje kompetencije, moja šansa za usjeh“, govori o identifikaciji, razvoju i  bilansiranju znanja, vještina i kompetencija, uz pomoć instrumenta „Pasoš kompetencija“. Prvi dio brošure objašnjava načine sticanja znanja, vještina i kompetencija, te koristi “Pasoša kompetencija” za različite ciljne grupe. Drugi dio tematski je vezan za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, te osnovama pisanja poslovnog/biznis plana.

Za sve informacije, možete se obratiti na e-mail: info@ceo.ba ili telefon 064 401 50 10

Share This