CEO Vijesti

Konferencija “Partnerstvo lokalnih partnera za razvoj i zapošljavanje“

Jul 18, 2016 | Vijesti

 Centar za edukaciju i obrazovanje, uzeo je aktivno učešće na konferenciji „Partnerstvo lokalnih partnera za razvoj i zapošljavanje“, koja se održala u Mostaru 12. i 13. jula 2016. godine. Konferenciju je organizovala TACSO kancelarija u BiH, u partnerstvu sa TACSO Vesta.

Ovo je bila prilika da se istraži uloga obuke, prekvalifikacije i cjeloživotnog učenja u zapošljavanju i poduzetničkim inicijativama, posebno usmjerenim na mlade i socijalno isključene skupine. Tematske oblasti koje su bile u fokusu su: „Obrazovanje odraslih i zapošljavanje“, „Socijalna uključenost i zapošljavanje“ i „Ruralni i lokalni razvoj i zapošljavanje“. 

  • Facebook

  • Facebook

 

Tokom Konferencije, učesnicima radne grupe „Obrazovanje odraslih i zapošljavanje“ ispred Centra za edukaciju i obrazovanje, predstavljena je usluga i koristi „Pasoša kompetencija“, u svrhu identifikacije i razvoja kompetencija, kao i prednosti koje „Pasoš“ može donijeti nezaposlenima, zaposlenima, studentima i start up poduzetnicima. Osim toga, predstavljene su i ostale aktivnosti Centra, poput edukacija na teme unaprijeđenja poslovanja, pisanja poslovnog plana, unaprijeđenja prodaje, izrade strategija itd.

 

Konferencija je ponudila priliku za umrežavanje i prijenos znanja i iskustva, kao i dobrih primjera iz prakse. Tako je ovom prilikom predstavljen „Goraždanski model“ uspješnog razvoja lokalne zajednice. Naime, predstavnici Službe za zapošljavanje BPK, preduzeća „Prevent“, te organizacija civilnog društva „Aldi“ i Udruženje poslodavaca BPK,  predstavili su pozitivne primjere zajedničke saradnje u svrhu smanjenja nezaposlenosti.

Opšti ciljevi TACSO projekta jesu jačanje sveukupnih kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva (OCD) u okviru zemalja korisnica IPA sredstava, garantovanje kvaliteta usluga OCD-a i samoodržive uloge OCD-a u demokratskim procesima. Projekat finansira Evropska unija.

Fotografije preuzete sa TACSO Facebook stranice. Kompletnu galeriju, možete pogledati na sljedećem linku.

 

Share This