Publikacije

Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat

Jan 29, 2015 | Publikacije

 • Facebook
 • NAZIV: Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat
 • AUTOR: Almir Paočić, dipl.oec.
 • ISBN: 978-9958-31-142-0
 • COBISS.BH-ID 207979958
 • IZDAVAČI: OFF-SET I CENTAR ZA EDUKACIJU I OBRAZOVANJE
 • GODINA IZDANJA: 2013.
 • PISMO: Latinica
 • ZEMLJA PORIJEKLA: Bosna i Hercegovina
 • IZDANJE: 1

Ukratko o knjizi:

Knjiga je nastala kao rezultat iskustva autora na mnogobrojnim projektima i rada sa različitim ciljnim grupama. S druge strane, imajući u vidu sve veću potrebu za literaturom, koja će na jednostavan način približiti projektnu terminologiju, uočena je potreba za ovakvim materijalom. Osnovni cilj publikacije je pomoći budućim aplikantima, te ih upoznati sa tehnikama i vještinama pisanja projektnih prijedloga i upravljanja projektima, koji će zadovoljiti stroge kriterije, koje postavljaju donatori. Autor je nastojao približiti teme kroz praktične savjete i izvode iz projekata koji su uspješno realizovani.

Sadržaj:

 • I DIO – Projektna ideja i projekat
 • II DIO – Šta čini projekat
 • III DIO – Upravljanje projektom
 • IV DIO – Dodaci (projektni obrasci, pojmovnik)

Izvodi iz recenzija:

Pojavu ove publikacije u sadašnjem trenutku smatram izrazito korisnom, jer se s njom popunjava praznina raspoloživih relevantnih izvora i literature, koja na potpun i sistematičan način približava korisniku problematiku pisanja projektnog prijedloga.

Unošenje bogatog teorijskog i praktičnog iskustva autora, te rad sa ciljnim grupama koje su željele savladati tehnike i vještine pisanja projektnih prijedloga, uveliko obogaćuju originalnost ovog djela. U analizi i obradi problematike pisanja projektnih prijedloga, dominira naglasak na aplikativnu primjenu. Autor je u pripremi ove publikacije uzeo u obzir mnoštvo spoznaja s područja projektnog menadžmenta, do kojih se došlo u razvijenim ekonomijama. Publikacija posjeduje respektabilan potencijal zahvaljujući činjenici da kroz navedena četiri poglavlja budućim aplikantima olakšava pisanje kvalitetnih projektnih prijedloga, a studentima menadžmenta, projekt menadžerima i menadžerima u profitnim i neprofitnim organizacijama upotpunjuje razumijevanje važnog segmenta iz područja projektnog menadžmenta.

Prof.dr. Bahrija Umihanić

Razumjevanje materije, olakšano je primjerima, te praktičnim savjetima autora, kojima je prenio svoje bogato iskustvo rada na pisanju i vođenju različitih projekata. Posebno treba naglasiti originalan pristup problematici pisanja projektnih prijedloga, koji je inspirisan slučajevima iz poslovne prakse, u kojima je autor aktivno učestvovao, što doprinosi vrijednosti i autentičnosti ove publikacije.Važnost ove knjige, ogleda se u sve većoj potrebi za znanjima i vještinama pisanja projektih prijedloga i vođenja projektnih aktivnosti. Naime, savremeno poslovanje u velikoj mjeri ovisi od investicija, koje se mogu dobiti isključivo putem apliciranja na domaće i međunarodne fondove. Ove činjenice govore, da će tržište rada sve više zahtijevati kompetentne stručnjake za navedenu oblast, a ovo djelo u velikoj mjeri doprinosi razvoju i unapređenju projektnog menadžmenta, kao važne karike privrednog razvoja BiH.

Dr.sci. Beriz Čivić

Ukoliko želite primjerak knjige, možete se obratiti na e-mail: info@ceo.ba ili na telefon 061 291 551

Share This