CEO Vijesti

Javni poziv za popisivače i instruktore

Jul 10, 2013 | Vijesti

  • Facebook
Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisna komisija općine Tuzla objavljuje:

JAVNI POZIV

 ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE TUZLA

 Ovim javnim pozivom Popisna komisija općine Tuzla poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području općine Tuzla .

 Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi Bosne Srebrene BB (ispod tribine A SKPC Mejdan Tuzla) .

 Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 11. do 31. JULA 2013., u vremenu od 10 do 15 sati svakim radnim danom u prostorijama Popisne komisije.

 Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.

  OPĆINSKI INSTRUKTORI

 Obaveze u popisu: obuka popisivača;obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu;organizacija i praćenje rada popisivača;pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca;drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

 Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

 –  da je državljanin BIH;

 –  da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

 –  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 –  da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

 –  da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;

 –  da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

 –  da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

 Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijam Popisne komisije općine Tuzla i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

 Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

 Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

 POPISIVAČI

 Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

 Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

 –  da je državljanin BIH;

 –  da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

 –  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 –  da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

 –  da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

 –  da ima čitak rukopis

 –  da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao

 –  da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

 Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije općine Tuzla i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

 Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 28. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

 Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

 NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

 Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a tačan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulisano Procedurama za plaćanje učesnika u Popisu.

 Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM

Share This