CEO Vijesti

Istraživanje “Stanje i potrebe mladih na polju poduzetništva, digitalnih tehnologija i tržišta rada”

Jan 4, 2022 | CEO vijesti

U okviru projekta podrške mladim poduzetnicima/ama, realizirali smo istraživanje o poduzetničkim stavovima mladih osoba. U  istraživanju su analizirani stavovi mladih osoba iz BiH, u pogledu razvijanja vlastitog poslovnog poduhvata, kao i njihovih digitalnih kompetencija. Istraživački tim su činili Almir Paočić i Adisa Delić .

Na sljedećem linku, možete preuzeti  dokument istraživanja.

Istraživanje “”Stanje i potrebe mladih na polju poduzetništva, digitalnih tehnologija i tržišta rada”

Share This