CEO Vijesti

Identifikacija kompetencija kod zaposlenih

Feb 21, 2024 | CEO vijesti, Lični i profesionalni razvoj

Centar za edukaciju i obrazovanje zadnjih 10 godina radi na identifikaciji sposobnosti i kompetencija osoba koji žele da na drugačiji način identifikuju svoje vlastite prednosti. Ovaj proces smo uspješno realizovali u Teta Pričalica d.o.o. edukativno-kreativnom centru. 

Kreativan i produktivan zaposlenik, od velike je važnosti za svaku organizaciju. Poznavanje sposobnosti pojedinca, pravo na drugačije mišljenje o istoj stvari, aktivno slušanje i dobar prenos informacija, ključ su za uspjeh svakog menadžera. Česta je pojava da zaposlene osobe nisu zadovoljne radnim mjestom ili odnosnom poslodavca prema njima, zato što njihovi napori nisu prepoznati u radnoj sredini. Nepriznavanje uspjeha zaposlenih, rezultat je loše vođene organizacije.

  • Facebook

U Teta Pričalica d.o.o. , na sreću prepoznaju vrijednosti svojih uposlenica, a sa procesom identifikacije kompetencija, još više će se cijeniti njihove lične i stečene sposobnosti, znanja i vještine. Ovaj proces služi da se utvrdi da li zaposleni napreduju na svojim radnim mjestima ili stagniraju. U tome im svakako pomaže posebno razvijena metodologija, gdje zaposlene osobe na osnovu samorefleksije otkrivaju koliko znaju i mogu, a poslodavcima omogućava da odgovori na potrebe svojih saradnika.

 Koristi ovog procesa su sljedeće:

  • omogućava se pregled poslovnih znanja, vještina i kompetencija;
  • sagledavanjem vlastitih dostignuća, stvaraju se preduslovi za bolju poziciju u organizaciji;
  • lakše se preciziraju budući planovi;
  • samorefleksijom se jača samopouzdanje i stvara bolja slika o sebi, što u konačnici može ohrabriti osobu da izađe iz okvira prosječnosti i maksimizira ono što zna.

Za sve informacije u vezi procesa identifikacije i razvoja kompetencija, možete se obratiti na e-mail: info@ceo.ba.

Share This