CEO Vijesti

Godišnja prijava dohotka

Mar 5, 2018 | Vijesti

  • Facebook

Obrazac za prijavu poreza na dohodak zove se “Godišnja prijava poreza na dohodak” (Obrazac GPD – 1051). Bitno je da znate da je prijava poreza na dohodak vaša obaveza, ali i pravo pomoću kojeg ostvarujete određene olakšice.

Osoba koje je primla plaću svakog mjeseca, a osim toga je u toku godine jednom ili više puta primio naknadu za neko djelo – autorsko djelo, ili kao član nekog upravnog ili nadzornog odbora, dužna je da podnese GPD.

Link za obrazac GPD 1051

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31.marta 2018. godine, odnosno do zadnjeg radnog dana u martu tekuće godine za prethodnu godinu. 

Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost do istog roka podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053). Također, do navedenog roka obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, prilažu Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054). 

Share This