CEO Vijesti

Energija zlata vrijedna

Apr 14, 2013 | Vijesti

  • Facebook
Od dosada navedenih i opisanih alternativnih izvora energije preostala je još geotermalna energija. To je toplotna energija koja se stvara u Zemljinoj kori kao posljedica neke reakcije (trenjem pri kretanju tektonskih masa, hemijskim reakcijama). Zbog svoje količine ovaj izvor se može smatrati skoro neiscrpnim. Nažalost samo mali broj lokacija je pogodan za upotrebu ovog vida energije.

Geotermalna energija se koristi za proizvodnju električne energije, grija

  • Facebook
nje stambenih prostora (i staklenika), te u tehnološkim procesima proizvodnje, plivačkim bazenima, stočarstvu, lječilištima i slično.

Najvažnija primjena ovog izvora jeste u proizvodnji električne energije. U ovom procesu koristi se vruće voda i para iz Zemlje za pokretanje generatora, prilikom čega nema štetnih emisija u okolinu. Ove elektrane zauzimaju mali prostor i pouzdanije su od drugih izvora jer geotermalna energija ne zavisi od metereoloških uticaja, te mogu proizvoditi električnu energiju 24 sata dnevno. Takođe ni troškovi proizvodnje nisu veliki. Zahtijevaju samo energiju za pokretanje pumpi, a ta se energija može proizvesti iz samog izvora.

Proces proizvodnje električne energije iz geotermalnog izvora je vrlo jednostavan. Vruća para i voda, temperature iznad 120°C, koje se kroz bušotinu crpe iz zemlje pomoću pumpi, dolaze na generator i pokreću turbinu, pri čemu se mehanička energija pretvara u električnu. Rashlađena voda i para (kondenzat), koji su predali energiju, vraćaju se kroz drugu bušotinu pomoću pumpi nazad na izvor.  

  • Facebook
Snaga elektrana na ovakav pogon kreće se od malih elektrana od 100 W, do 100 kW, pa čak i 130 MW.

Drugi način korištenja geotermalne energije koji je veoma značajan jeste grijanje. U ovom slučaju geotermalana energija se direktno koristi za zagrijavanje prostora, bez pretvaranja u neki drugi oblik energije. Ovakav sistem sastoji se iz tri komponente: proizvodnje bušotine (dubina bušotine zavisi od dubine na kojoj se izvor nalazi, a širina se kreće oko 60 cm), mehaničkog sistema (sačinjavaju ga pumpe, izmjenjivači topline, kontrolni elementi za dovod topline u prostorije) i usisna bušotina (koja prihvata ohlađeni geotermalni fluid).
Na slici je prikaz jedne geotermalne elektrane snage 6MW, na kojoj vidimo da se na dubini od 5000 m nalazi izvor vode na temperaturi od 200°C, te da je potreban protok od 100 l/s da bi se obezbijedila potrebna snaga. Takođe se vidi i udaljenost izvora od povratne bušotine. O ovome treba voditi računa zbog toga što ohlađena voda (kondenzat) koji dolazi natrag u zemlju treba da ima mogućnost da ponovno akumulira toplinu iz zemlje da bi se mogao ponovno koristiti.

  • Facebook
Koristi se i za zagrijavanje staklenika, za povećanje prinosa, pri čemu se ne zagrijava samo zrak staklenika nego i tlo na kome rastu biljke. Ako je temperatura vode u ovom izvoru niža, onda je ona pogodna i za navodnjavanje staklenika.

Dakle, kao što možete zaključiti, ovo je vrlo stabilan izvor energije, može istovremeno višestruko da se iskoristi, nije štetan po okolinu, a može vam obezbijediti da vam računi za električnu energiju i grijanje više ne stižu. Stoga ukoliko pronađete ovaj izvor u svom dvorištu, komšije mogu samo da vam zavide.

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Share This