REALIZOVANI PROJEKTI I REFERENCE:

1. Razvoj poduzetništva:

OBLASTI I TEME:

 • Poslovna edukacija
 • Uvod u poduzetništvo
 • Pisanje poslovnog / biznis plana
 • Praktična izrada biznis / poslovnog plana
 • Socijalno - odgovorno poduzetništvo
 • Registracija različitih pravnih oblika preduzeća
 • Naplata potraživanja
 • Finansije i finansijsko upravljanje
 • Izrada metodologije i programa edukacije za pisanje biznis plana

2. Projektni menadžment:

OBLASTI I TEME:

 • Pisanje projektnih prijedloga
 • Upravljanje projektima
 • Izrada projektnog budžeta
 • Registracija u PADOR
 • Izrada projektnog budžeta
 • Izrada LFM matrice

3. Pomoć nezaposlenima:

OBLASTI I TEME:

 • Edukacija: Pisanje projektnih prijedloga - bazični nivo
 • Edukacija: Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima - napredni nivo
 • Edukacija: Pisanje poslovnih/biznis planova
 • Edukacija: Upravljanje ličnim finansijama i vođenje kućnog budžeta
 • Edukacija: Tehnike štednje
 • Edukacija: Pisanje CV-a i priprema za poslovni razgovor
 • Pisanje i implementacija poslovnih/ biznis planova za učešće u programima Federalnog zavoda za zapošljavanje
 • Mentorstvo poslovnih poduhvata
 • Pomoć u realizaciji start up biznisa
 • Poslovno pregovaranje

4. Menadžment:

OBLASTI I TEME:

 • Upravljanje vremenom
 • Poslovno pregovaranje
 • Poslovno mentorstvo
 • Identifikacija i razvoj kompetencija

5. Civilno društvo:

OBLASTI I TEME:

 • Implementacija treninga na temu "Pisanje prijedloga projekata"
 • Osnove javnog zagovaranja
 • Osnivanje udruženja

6. Marketing

OBLASTI I TEME:

 • Radionica: Pakovanje kao instrument prodaje
 • Izrada marketing plana
 • Unaprjeđenje prodaje
 • Tehnike prodaje
 • Promocija proizvoda

7. Vođenje ličnih finansija

OBLASTI I TEME:

 • Vođenje kućnog budžeta
 • Tehnike štednje

8. Sajmovi

9.Izrada strategija

OBLASTI I TEME:

 • Izrada Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. (Član grupe za ekonomski razvoj)
 • Izrada Strategije za mlade Grada Tuzla (Radna grupa za poduzetništvo)
 • Izrada Strategije održivosti Udruženja "Bosper" 2016. - 2020.
 • Izrada Lokalnih akcionih planova za djecu na području TK

10. Publikacije

11. Saradnje i partnerstva

 • Mreža žena u biznisu BiH (Projekat finansiran od strane USAID-a)
 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH- Pasoš kompetencija
 • Forum mladih sa invaliditetom Beograd