Publikacije

Eko poduzetništvo

Mar 11, 2015 | Publikacije

  • Facebook
  • AUTOR: Mirna Halilović, dipl.ing. zaštite okoliša
  • IZDAVAČI: Off – Set /  Centar za edukaciju i obrazovanje
  • GODINA IZDANJA: 2014. / 2015.
  • PISMO: Latinica
  • ILUSTROVANO: Da
  • ZEMLJA PORIJEKLA: Bosna i Hercegovina
  • IZDANJE: 1

Ukratko o brošuri:

Cilj ove brošure je da se predstavi nekoliko jednostavnih i praktičnih primjera iskorištavanja dijelova komunalnog otpada, u svrhu smanjenja količina otpada na mjestu nastanka, te da se ukaže na mogućnosti komercijalizacije kućnog recikliranja otpada sa ciljem ostvarivanja prihoda.

Uz malo mašte moguće je iskoristiti stvari koje namjeravate baciti i napraviti nešto što ćete ponovno koristiti. Ili čak možete pokrenuti vlastiti biznis i ostvarivati prihod od mašte i otpada. Jer nije sav otpad smeće.

Ukoliko želite primjerak brošure, možete se obratiti na e-mail: info@ceo.ba

Share This